Navigace

ObsahDopravní omezení - výstavba veřejného osvětlení

Dne 17. 8. 2017 bude zahájena rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení v části ulice "Pod lesem", viz orientační nákres níže. V průběhu stavby bude ulice neprůjezdná. Objízdná trasa nebude vyznačená.

Děkuji za pochopení. 

Výstavba veřejného osvětlení

Markéta Polívková, starostka obce

  

Pozvánka na kytínské kulturní léto

11. - 19. 8. 2017

pozvánka

  

Jednání s ministrem dopravy Danem Ťokem

Vážení občané, 18. 7. 2017 jsem se zúčastnila jednání s panem ministrem Danem Ťokem, na kterém jsme řešili dopady úprav na Strakonické dálnici navržených ŘSD. Jak jsme již dříve informovali,  ŘSD ve své studii navrhovala zrušení nájezdu u Jíloviště, zrušení všech autobusových zastávek a některých podchodů. Na včerejším jednání jsme spolu se starosty okolních obcí vysvětlili panu ministrovi význam komunikace pro dopravní obslužnost našeho regionu. Pan ministr v závěru jednání a posléze  i v řadě rozhovorů, které poskytl mediím, deklaroval, že nájezd na Jílovišti se rušit nebude a že společně najdeme řešení pro zvýšení bezpečnosti provozu při zachování autobusových zastávek.

 Markéta Polívková, starostka obce

  

Schválená dotace na přivaděč!

 

Vážení občané, s radostí Vám oznamuji, že naše žádost o dotaci na stavbu přivaděče vody byla schválená. Bylo nám přiděleno 8 151 271 Kč z Evropských strukturálních a investičních fondů a 1 438 459 Kč z Národních zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. Rozpočet stavby je zhruba 15 000 000 Kč.

 

V letošním roce jsme byli zatím se všemi podanými žádostmi o dotace úspěšní. V letních měsících vystavíme z podpory  z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 257 191 Kč nové hřiště v zahradě Mš Klínec. Hřiště bude částečně přístupné i veřejnosti. Na podzim nás čeká rekonstrukce a dostavba veřejného osvětlení a to díky podpoře z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 365 000 Kč. Na tuto akci budeme ještě žádat o další dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova a doufám, že i zde budeme úspěšní.

 

Nyní  nás čeká ještě spousta práce, ale vyřešení našeho nejpalčivějšího problému a zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro celou obec je na dohled!

 

 Markéta Polívková, starostka obce Klínec

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Úřední hodiny obecního úřadu Klínec:

 

Pondělí: 13:00 - 18:00

Čtvrtek: 08:00 - 13:00

 

Úřední hodiny agenda stavební:

 

Středa: 17:00 - 20:00

 

Také: 

  • CzechPoint
  • Ověřování listin a podpisů
     

Po předchozí telefonické domluvě lze veškerou agendu vyřídit i mimo výše uvedené úřední hodiny.

Tel: 257 730 306, 776 700 346

 

Číslo účtu: 388079359/0800

 

Další informace včetně výše poplatků pro rok 2017 zde:

 

Informace pro obyvatele Klínce 2017