Navigace

Obsah 

Schválená dotace na přivaděč!

 

Vážení občané, s radostí Vám oznamuji, že naše žádost o dotaci na stavbu přivaděče vody byla schválená. Bylo nám přiděleno 8 151 271 Kč z Evropských strukturálních a investičních fondů a 1 438 459 Kč z Národních zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR. Rozpočet stavby je zhruba 15 000 000 Kč.

 

V letošním roce jsme byli zatím se všemi podanými žádostmi o dotace úspěšní. V letních měsících vystavíme z podpory  z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 257 191 Kč nové hřiště v zahradě Mš Klínec. Hřiště bude částečně přístupné i veřejnosti. Na podzim nás čeká rekonstrukce a dostavba veřejného osvětlení a to díky podpoře z Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 365 000 Kč. Na tuto akci budeme ještě žádat o další dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova a doufám, že i zde budeme úspěšní.

 

Nyní  nás čeká ještě spousta práce, ale vyřešení našeho nejpalčivějšího problému a zajištění dostatečného množství kvalitní pitné vody pro celou obec je na dohled!

 

      Markéta Polívková, starostka obce Klínec

  

Informace o svolání veřejného zasedání zastupitelstva obce Klínec

 

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Klínec se koná dne 26. 6. 2017 od 19 hodin v sále hasičské zbrojnice.

  

POZVÁNKA

D4 SOKP-ŘITKA, prověření parametrů a návrh stavebních úprav

 

Prezentace studie provedené ŘSD a jednání o navržených úpravách proběhne ve čtrvtek 29. 6. 2017 od 10.00 hodin v restauraci Spark na Jílovišti, Pražská 260.

 

Dle našich informací ŘSD navrhuje zrušení nájezdu na D4 před Jílovištěm ve směru do Prahy a vedení veškeré dopravy obcí Jíloviště. V návrhu je také zrušení autobusových zastávek a podchodů na D4. S uvedenými opatřeními zásadně nesouhlasíme.

 

Přijďte nás podpořit!

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Úřední hodiny obecního úřadu Klínec:

 

Pondělí: 13:00 - 18:00

Čtvrtek: 08:00 - 13:00

 

Úřední hodiny agenda stavební:

 

Středa: 17:00 - 20:00

 

Také: 

  • CzechPoint
  • Ověřování listin a podpisů
     

Po předchozí telefonické domluvě lze veškerou agendu vyřídit i mimo výše uvedené úřední hodiny.

Tel: 257 730 306

 

Číslo účtu: 388079359/0800

 

Další informace včetně výše poplatků pro rok 2017 zde:

 

Informace pro obyvatele Klínce 2017