Obsah

Program obnovy obce

Místní program obnovy vesnice

Místní program obnovy vesnice Klínec na roky 2016-2020, s výhledem do roku 2025, je strategickým programovým dokumentem, který představuje a formuluje základní směry rozvoje obce a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu. Je to střednědobý až dlouhodobý plán připravený na základě analýzy současného stavu, plánu zastupitelstva obce a námětů spoluobčanů.

Celý dokument naleznete zde.