Obsah

Odpadové hospodářství


Hospodaření s odpady v Obci Klínec
 
Svoz komunálních a separovaných odpadů na území  Obce Klínec je zajištěn v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s dalšími obecně závaznými odpisy prostřednictvím svozové firmy Komwag, a. s. Vytříděné složky odpadů jsou pro zpětný odběr a recyklaci předávány firmě EKO-KOM, a. s.
 
Pro sběr směsného komunálního odpadu na území obce Klínec je možné použít vlastních typizovaných nádob o objemu 110, 120 nebo 240 l. Majitelé nemovitostí v chatových oblastech využívají nádoby 1100 l přistavené na příjezdových cestách do těchto oblastí.
 
Svozovým dnem pro směsný komunální odpad je čtvrtek (svoz probíhá během celého dne, začíná v 5 hod ráno, proto doporučujeme občanům, aby nádoby s odpadem nachystali na vhodné místo přístupné pro pracovníky svozové firmy již ve středu večer).
 
Termíny svozů tříděných odpadů:
Bio - pondělí (pouze v období od 1.4. do 31.11.)
Plast - úterý, pátek
Papír - pondělí, čtvrtek

 

      Stanoviště nádob 1 100 l na separovaný odpad celoročně
 
 
Kat. území
Stanoviště
Počet   -   nádob
 
 
 
2x 
týdně
2x týdně
1x měsíc
 
1x14
dní
1x týdně
papír
plasty
sklo
kovy
tetrapack
bio
Klínec 1.
konec obce směr Líšnice
 2
2
1
 
1
 
Klínec 2.
za hřištěm v novostavbách
 2
2
1
 
 
2
Klínec 3.
Klínec č.  p. 14
 
1
1
 
 
 
Klínec 4.
Klínec č.  p. 196 (ke kravínu)
2
1
1
1
1
Klínec 5.
pod obchodem
1
 
 
 
 
2
Klínec 6.
u obchodu
 1
2
1
1
2
 
Klínec 7.
za hasičskou zbrojnicí
 
2
1
 
 
 
Klínec 8.
u obecního úřadu
1
1
1
1
1
 
 Klínec
9.
 k chatám za hřbitovem
 
 1
 
 
 
 
nádob CELKEM od 1.1.2017
8
13
7
 
5
4
 
Potravinářské oleje - uzavřené v platových lahvích, nádoba je umístěna v areálu obecního úřadu, vývoz dle potřeby.
 
Textil -  v areálu obecního úřadu, vývoz 1x14 dní.
 
Sběr nebezpečného odpadu:
Mobilní svoz nebezpečného odpadu je zajištěn v Obci Klínec vždy 2x ročně, zpravidla v dubnu a v říjnu. O místě a termínu svozu jsou občané předem informováni na úřední desce a e-desce, na webových stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu.
 
Elektroodpad  je možné odevzdávat celoročně na obecním úřadě v Klínci – je odvážen k druhotnému využití surovin a ekologické likvidaci v rámci programu pro dobrovolné haisče. V rámci programu Recyklohraní je v Mš Klínec možné odevzdávat i vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do speciálních nádob umístěných v prostorách školky.
 
Sběr velkoobjemového odpadu:
Je zajištěn vždy 2x ročně, zpravidla v dubnu a v říjnu. O místě a termínu svozu jsou občané předem informováni na úřední desce a e-desce, na webových stránkách obce a hlášením obecního rozhlasu.
 
Do sběrných nádob je zakázáno ukládat: objemný odpad, nebezpečný odpad, stavební odpad, uhynulá zvířata, horký popel, tekutiny a podobný zkapalněný odpad.
 
Cena za odvoz odpadu
Je stanovena Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na 600,- Kč za osobu trvale bydlící v Obci Klínec za jeden kalendářní rok nebo 600,- Kč za nemovitost/kalendářní rok, v katastru Obce Klínec, která není trvale obývána.
 
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 30. 9. ,je možné ho uhradit ve více splátkách.
 

 

Základní informace pro správné třídění odpadu
Žlutý kontejner na plasty
kontejner zluty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od  jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších kusech.

NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
 
 
Modrý kontejner na papír
kontejner modry
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv z  lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez  plastového vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se během zpracování samy oddělí.

 

NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný, promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice na směsný odpad.
 
 
Zelený kontejner na sklo
kontejner zeleny
ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv sklo, například lahve od vína, alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit!

NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
 

Kontejner označený oranžovou nálepkou na nápojový karton
 
kontejner napojovy
ANO
Kontejner na nápojové kartony nemusí být nutně celý oranžový, důležité je opět označení sbírané komodity oranžovou nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranžovou nálepku pak sem patří krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.

NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin. Do  kontejneru na nápojové kartony nepatří papírové krabice, kartonový papír, ten vhoďte do kontejneru na papír.
 
Časté dotazy:
1. Je třeba před vhozením do kontejneru odstranit z PET lahve víčko a etiketu?
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování automaticky odděleno. PET láhve sešlápněte, nasaďte víčko a to již neutahujte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.

 

2. Musím před vhozením do kontejneru kelímky od jogurtů a jiných potravin důkladně vymývat?
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z kelímku pořádně vyškrábnete. Ale je lepší je lehce vypláchnout vlažnou vodou, protože při delším skladování doma by mohly být cítit. Navíc mastné obaly či obaly se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.

 

3. Je nutné před vytříděním nápojového kartonu odtrhnout umělohmotný uzávěr?
Prázdný karton pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru, který je ve vaší obci pro tento odpad určen.
 


BIOODPAD
 

Od 1. 4. 2016 zajišťuje obec svoz bioodpadu rostlinného původu vždy v období od 1. 4.  do 31. 11. Bioodpad je možné v uvedeném období odkládat do hnědých nádob o velikosti 1100 l. Svozový den je pondělí. Předpokládá se přednostní  likvidace bioodpadu vlastníkem nemovitostí kompostováním.

V případě, že máte zájem o individuální svoz bioodpadu přímo pro Vaši nemovitost, je možné objednat si tuto službu u firmy KOMWAG jako nadstandardní. Firma KOMWAG vám může za úhradu zajistit i nádobu (hnědá popelnice) na bioodpad.

Kontakt KOMWAG p. Šimečka: ladislav.simecka@komwag.cz, tel: 736 533 056

Ceník nádob a svozu:

Ceník vývozu BIO
Nabízená služba Cena bez DPH Poznámka
Nádoba 120 L 1.050 Kč cena za 1 kus
Nádoba 240 L 1.500 Kč cena za 1 kus
Svoz nádoba 120 L, 1 x týdně 65 Kč cena za 1 měsíc
Svoz nádoba 240 L, 1 x týdně 95 Kč cena za 1 měsíc
Svoz nádoba 120 L, 1 x 14 dní (sudý týden) 45 Kč cena za 1 měsíc
Svoz nádoba 240 L, 1 x 14 dní (sudý týden) 65 Kč cena za 1 měsíc