Obsah

Dostavba kanalizace a vodovodu Klínec - část vodovody A1, A1-1, A3-část, kanalizační stoka H

Předmětem akce je dostavba vodovodního řadu a kanalizace v křižovatce "u hřiště" za účelem napojení kabin TJ a RD naproti hřišti a vodovodní řad A1 v trase stávajícího vodovodu, který ale není dostatečně kapacitní. Výstavbou nového vedení bude možné na vodárenské síti obce oddělit gravitační a tlakové pásmo a tím odstranit problémy s nízkým talkem v horní části zástavby a vysokým tlakem v níže položených částech Klínce.

Akce je spolufinancována z prostředků Středočeského kraje,

ze Středočeského Infrastrukturního fondu v rámci tematického zadání Drobné vodohospodářské projekty Oblast podpory Výstavba, rozšíření, rekonstrukce vodovodních sítí a vodárenských objektů, dotace 1 mil Kč.

Smlouva o přidělení dotace (493.26 kB)

Termín: listopad 2022 - přípravné práce

Vlastní stavba bude zahájena dle počasí v roce 2023.

Zhotovitel: Novadus spol. s. r.o.

Informace k veřejné zakázce: 

http://en.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/detail-profilu/obecklinec/uzavrene-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00018907

Investiční náklady: 3 175 000,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace (výběr):

Technická zpráva (820.31 kB)

Situační zákres č. 1 (231.54 kB)

Situační zákres č. 2 (238.42 kB)

Stavební povolení: Stavební povolení (183.6 kB)