Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Ing. Jan Doubrava, MBA
Starosta
 

Agendy spadající do odpovědnosti obecního úřadu:

  • Pronajímá bytové a nebytové prostory

  • Pronajímá hrobová místa

  • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce

  • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda

  • Přijímá oznámení o shromáždění

  • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa

  • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší

  • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu

  • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému

  • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les

  • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu

  • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů

  • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci

  • Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

  • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů

  • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství

  • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

  • Vybírá poplatky ze psů

  • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky

  • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce

  • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)

  • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí

  • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce

  • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci

  • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem

  • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

  •  

 

12. 2. 2024

očkování psů a koček proti vzteklině 16.3.2024

AktualityZobrazit více

12. 2. 2024

Svoz bioodpadu - velkoobjemový kontejner

AktualityZobrazit více

3. 1. 2024

Ceník odpad za rok 2023

AktualityZobrazit více

25. 9. 2023

Přihlašovací formulář pro majitele psů

AktualityZobrazit více

2. 9. 2023 - 31. 8. 2024

Pilates v Klínci

SportZobrazit více