Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadu musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, která pomáhá snadněji občanům komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuální dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Ing. Jan Doubrava, MBA
Starosta
 

Agendy spadající do odpovědnosti obecního úřadu:

  • Pronajímá bytové a nebytové prostory

  • Pronajímá hrobová místa

  • Přijímá nájemné z bytových a nebytových prostor ve vlastnictví obce

  • Přijímá návrhy na vyhlášení místního referenda

  • Přijímá oznámení o shromáždění

  • Přijímá poplatky za pronájem hrobového místa

  • Přijímá poplatky za znečištování ovzduší

  • Přijímá přihlášení k trvalému pobytu a ohlášení změny místa trvalého pobytu

  • Přijímá žádosti k instalování kamerového systému

  • Přijímá žádosti o kácení dřevin rostoucích mimo les

  • Přijímá žádosti o neinvestiční dotace v oblasti sportu

  • Přijímá žádosti o povolení k provozování výherních hracích přístrojů

  • Určuje popisná, orientační, evidenční čísla budov v obci

  • Vybírá poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt

  • Vybírá poplatky za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

  • Vybírá poplatky za provozování výherních hracích přístrojů

  • Vybírá poplatky za užívání veřejného prostranství

  • Vybírá poplatky za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

  • Vybírá poplatky ze psů

  • Vydává platební výměry na neuhrazené místní poplatky

  • Vydává vyhlášku o chovu a držení zvířat na území obce

  • Vydává vyhlášku o nakládání s odpady, zřizuje a provozuje skládky odpadů (obecní skládky)

  • Vydává vyhlášku o územních zónách pro výpočet daně z nemovitostí

  • Vydává vyhlášku o výši příspěvku na částečnou úhradu nákladů mateřské školy patřící pod správu obce

  • Vydává vyhlášku o čistotě a pořádku v obci

  • Vydává řády pro místní veřejné pohřebiště, jehož je provozovatelem

  • Vyhlašuje varovný signál Všeobecná výstraha

  •  

 

10. 8. 2022

Uzavření Obecního úřadu

AktualityZobrazit více

10. 8. 2022

Mimořádný příspěvek na dítě

AktualityZobrazit více

12. 7. 2022

Informace cestovní doklady

AktualityZobrazit více

12. 5. 2022

Změna jízdného PID

AktualityZobrazit více

29. 4. 2022

Oprava Barrandovského mostu

AktualityZobrazit více