Obsah

Doručení datové zprávy osobně nebo pozemní poštou na podatelnu: Obecní úřad Klínec

Prostřednictvím níže uvedené korespondenční adresy můžete zaslat nebo osobně doručit na Obecní úřad Klínec datovou zprávu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení, doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

 • Místo podání datové zprávy:Obecní úřad Klínec, Klínec 138, 25210 Klínec
 • Časová možnost podání:
  • Pozemní poštou: kdykoliv
  • Osobně: v úřední dny podatelny
 • Potvrzení přijetí:
  • Pozemní poštou: Převzetí se nepotvrzuje
  • Osobně: v den převzetí datové zprávy
  • Úřední dny podatelny:
   dopoledneodpolednevečer
   pondělí13:00-18:00
   čtvrtek8:00-13:00

Prostudujte před odesláním