Obsah

Výstrahy ČHMÚ

ZCZC 569

WOCZ51 RPSC 270532

 

ODVOLÁNÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

Vydáno: čtvrtek, 27.06.2019 v 07:32 SELČ (27.06.2019 v 05:32 UTC) Pro území: Středočeský kraj

 

SMOGOVÁ SITUACE vyhlášená z důvodů vysokých koncentrací troposférického OZONU byla ODVOLÁNA pro území uvedené v záhlaví.

Smogová situace skončila vydáním tohoto bulletinu.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha / Tomáš NNNN


ZCZC 389

WOCZ51 RPSC 261903

 

VYHLÁŠENÍ **SMOGOVÉ SITUACE**

z důvodu VYSOKÝCH KONCENTRACÍ TROPOSFÉRICKÉHO OZONU

Vydáno: středa, 26.06.2019 v 21:03 SELČ (26.06.2019 v 19:03 UTC) Pro území: Středočeský kraj

Pro území uvedené v záhlaví VYHLAŠUJEME SMOGOVOU SITUACI z důvodu vysokých koncentrací troposférického OZONU.

Smogová situace nastala s vydáním tohoto bulletinu.

 

Alespoň na jedné stanici reprezentativní pro toto území překročil hodinový průměr troposférického ozonu informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3. Aktuální koncentrace na stanicích smogového varovného a regulačního systému jsou uvedeny zde:

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/svrs/svrs_O3_1_CZ.html.

Pokles koncentrace troposférického ozonu pod informativní prahovou hodnotu 180 mikrogramů/m3 se předpokládá nejpozději dnes ve 23 hodin.

Překročení informativní prahové hodnoty a trvání smogové situace se zítra nepředpokládá.

 

Informace pro veřejnost:

Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.

 

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací. Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz www.chmi.cz, záložka Počasí.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha / Sandev NNNN


ZCZC 964

WOCZ65 OPIN 272055

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

       VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/59

 

Vydaná: pondělí 27.05.2019 22:55  (20:55 UTC)

 

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(CR,)

       od úterý 28.05.2019 12:00  do středy 29.05.2019 12:00

 

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Plzeňský:(KT,)

       Jihočeský

       od pondělí 27.05.2019 23:00  do středy 29.05.2019 06:00

 

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický

       Královéhradecký:(HK,NA,RK,TU,)

       Liberecký

       Ústecký:(DC,)

       Vysočina:(HB,PE,)

       Olomoucký:(JE,OL,SU,)

       Moravskoslezský:(BR,)

       od pondělí 27.05.2019 23:00  do úterý 28.05.2019 22:00

 

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(KH,)

       Pardubický:(PA,SY,UO,)

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký:(DC,)

       Vysočina:(HB,)

       Olomoucký:(JE,SU,)

       Moravskoslezský:(BR,)

       od úterý 28.05.2019 12:00  do středy 29.05.2019 12:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje stávající, rozšiřuje území s vydatným deštěm na celý Liberecký kraj a okres Dečín a Klatovy. Zároveň o stejné oblasti rozšiřuje i území s povodňovou bdělostí. Území s vydatným deštěm naopak zmenšuje o okresy Jihlava a Ždár nad Sázavou.

 

Počasí u nás ovlivňuje zvlněné frontální rozhraní, které během úterý 28.5 bude jen zvolna potupovat přes naše území k východu.

 

V noci na úterý a v úterý přes den (28. 5.) se v oblasti jižních Čech, Českomoravské vrchoviny, východních, severovýchodních a severních Čech a Jeseníků vyskytnou vydatné srážky, místy naprší 30 až 60 mm, v Jeseníkách, Krkonoších a na Šumavě výjimečně kolem 70 mm. V Jeseníkách a na Českomoravské vrchovině budou během úterního dne srážky přechodně zesilovány bouřkami s intenzivnějšími srážkami. Déšť bude slábnout během úterního večera, v jižních Čechách až ve středu (29. 5.) ráno.

 

V oblastech s očekávanými vydatnými srážkami mohou během úterý (28. 5.) a středy (29. 5.) hladiny toků místy dosáhnout úrovně 1. SPA a v povodí Chrudimky ojediněle i 2. SPA.

 

Doporučení ke zmírnění následků vydatného deště:

-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí aquaplaningu.

-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody, pozor na podemletí krajnic a mostů.

 

Doporučení ke zmírnění následků povodňových jevů:

-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ).

-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.).

-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského   záchranného

sboru ČR.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Tomáš Mejstřík, Martina Kimlová

       ve spolupráci s VGHMÚř

 

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.

html?layout=1

       http://hydro.chmi.cz/hpps


 

ZCZC 432

WOCZ65 OPIN 221013

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

       VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/53

 

Vydaná: středa 22.05.2019 12:13  (10:13 UTC)

 

Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(UO,)

       Olomoucký:(JE,SU,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do odvolání

 

Na jev: EXTRÉMNÍ SRÁŽKY (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(UO,)

       Olomoucký:(JE,SU,)

       Moravskoslezský:(BR,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do čtvrtka 23.05.2019 12:00

 

Na jev: EXTRÉMNÍ SRÁŽKY (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Královéhradecký:(TU,)

       Liberecký:(JN,LB,SM,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do čtvrtka 23.05.2019 08:00

 

Na jev: EXTRÉMNÍ SRÁŽKY (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Moravskoslezský:(FM,KA,NJ,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do čtvrtka 23.05.2019 18:00

 

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(MB,)

       Královéhradecký:(NA,RK,TU,)

       Liberecký:(JN,SM,)

       Olomoucký:(OL,)

       Moravskoslezský

       od středy 22.05.2019 12:30  do odvolání

 

Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Královéhradecký:(NA,RK,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do čtvrtka 23.05.2019 08:00

 

Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Zlínský:(KM,VS,)

       Olomoucký:(OL,PV,PR,)

       Moravskoslezský:(OP,OT,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do čtvrtka 23.05.2019 12:00

 

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(CR,PA,SY,)

       Královéhradecký:(HK,JC,)

       Liberecký:(LB,)

       Vysočina:(HB,PE,)

       Jihomoravský:(BV,HO,VY,)

       Zlínský

       Olomoucký:(PV,PR,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do odvolání

 

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(CR,PA,)

       Královéhradecký:(HK,JC,)

       Vysočina:(HB,ZR,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do čtvrtka 23.05.2019 08:00

 

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(PA,SY,)

       Jihomoravský:(BK,VY,)

       Zlínský:(UH,ZL,)

       od středy 22.05.2019 12:30  do čtvrtka 23.05.2019 12:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje předchozí výstrahu, upřesňuje územní i časovou platnost a v některých oblastech zvyšuje stupeň nebezpečí výstrahy na déšť a povodňovové jevy.

 

Kolem tlakové níže se středem nad Polskem k nám bude proudit vlhký vzduch od severu.

 

V severovýchodní polovině území během středy 22. 5. a čtvrtka dopoledne 23.

5. očekáváme místy vydatné srážky lokálně s úhrny 30 až 70 mm, na návětří hor ojediněle přes 100 mm. Vydatnější srážky se budou vyskytovat v Beskydech až do čtvrtečního večera.

 

V zasažených oblastech předpokládáme četné dosažení 1. a 2. SPA, na tocích odvodňující Jeseníky, v důsledku silného nasycení území, hladiny dosáhnou až úrovně 3. SPA. Na ostatním území České republiky očekáváme v závislosti na spadlých srážkách také vzestupy hladin vodních toků, ale již bez dosažení SPA.

 

Doporučení ke zmírnění následků vydatných srážek:

-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí aquaplaningu.

-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody, pozor na podemletí krajnic a mostů.

 

Doporučení ke zmírnění následků povodňových jevů:

-Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ).

-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.).

-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru ČR.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák, Pecha

       ve spolupráci s VGHMÚř

 

        <http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index> http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.

html?layout=1

        <http://hydro.chmi.cz/hpps> http://hydro.chmi.cz/hpps


ZCZC 745

WOCZ65 OPIN 211103

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

       VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/51

 

Vydaná: úterý 21.05.2019 13:03  (11:03 UTC)

 

Na jev: VELMI VYDATNÝ DÉŠŤ (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(UO,)

       Královéhradecký:(NA,RK,TU,)

       Liberecký:(JN,LB,SM,)

       Olomoucký:(JE,OL,PR,SU,)

       Moravskoslezský

       od středy 22.05.2019 00:00  do čtvrtka 23.05.2019 08:00

 

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(SY,UO,)

       Olomoucký:(JE,OL,SU,)

       Moravskoslezský

       od středy 22.05.2019 08:00  do odvolání

 

Na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(MB,)

       Královéhradecký:(NA,RK,TU,)

       Liberecký:(JN,LB,SM,)

       od středy 22.05.2019 10:00  do odvolání

 

Na jev: VYDATNÝ DÉŠŤ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický:(CR,PA,SY,)

       Královéhradecký:(HK,JC,)

       Zlínský:(KM,VS,)

       Olomoucký:(PV,)

       od středy 22.05.2019 00:00  do čtvrtka 23.05.2019 08:00

 

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Zlínský:(VS,)

       Olomoucký:(PR,)

       od středy 22.05.2019 08:00  do odvolání

 

Na jev: POVODŇOVÁ BDĚLOST (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(PV,)

       Pardubický:(CR,PA,)

       Vysočina:(HB,ZR,)

       Jihomoravský:(BK,BM,BI,)

       od středy 22.05.2019 10:00  do odvolání

 

Kolem tlakové níže nad Polskem k nám bude proudit vlhký vzduch od severozápadu.

 

V severovýchodní polovině území během středy 22.5. očekáváme místy vydatné srážky lokálně s úhrny 30 až 70 mm/24h, v extrémních případech na

návětřích   hor ojediněle kolem 100 mm/24h. Během noci na čtvrtek budou

postupně od   západu srážky slábnout a nejdéle se budou vyskytovat v

oblasti Beskyd   (čtvrtek dopoledne). Předpokládané srážky mohou během

středy (22.5.)   způsobit rychlé rozvodnění zejména menších toků a při

předpokládaných   úhrnech místy vzestupy hladin až na 1. či 2. SPA.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

-Při silném dešti dostatečně snížit rychlost jízdy autem, nebezpečí aquaplaningu.

-Při průtoku vody přes komunikace či jejich zatopení nevjíždět do vody, pozor na podemletí krajnic a mostů.

 

--+ Sledovat vývoj situace a jeho prognózu (veřejnoprávní televize,

rozhlas  nebo internet ČHMÚ).

-Nutno vyvarovat se veškerých aktivit v korytě toku a v bezprostředním okolí (koupání, jízda lodí, apod.).

-Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského   záchranného

sboru ČR.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/ Dvořák,Vrabec

       ve spolupráci s VGHMÚř

 

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.

html?layout=1

       http://hydro.chmi.cz/hpps


ZCZC 307

WOCZ65 OPIN 260910

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/48

 

Vydaná: pátek 26.04.2019 11:10  (09:10 UTC)

 

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký

       od pátku 26.04.2019 11:00  do soboty 27.04.2019 00:00

 

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Vysočina

       Jihomoravský

       Zlínský

       Olomoucký

       Moravskoslezský

       od pátku 26.04.2019 11:00  do odvolání

 

Na jev: SILNÉ BOUŘKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       od pátku 26.04.2019 16:00  do pátku 26.04.2019 23:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu (č.47). Přidává varování na silné bouřky.

 

Příliv velmi teplého vzduchu dnes (pátek 26.4.) ukončí zvlněná studená fronta, která bude odpoledne a večer přecházet od západu přes naše území.

Za ní k nám začne proudit chladný vlhký vzduch od západu.

 

Přechod fronty bude dnes (v pátek 26.4.) později odpoledne a večer ve středních, východních a severovýchodních Čechách místy doprovázen bouřkami a zejména v nich bude vítr zesilovat v nárazech až na 20 m/s (70 km/h). V bouřkách se lokálně mohou vyskytnout i kroupy.

 

V Čechách v souvislosti s ochlazením a srážkami v noci na sobotu klesne nebezpečí vzniku požárů. Na Moravě a ve Slezsku se vysoké nebezpečí vzniku požárů sníží jen částečně.

 

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

-V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány. Doporučení v souvislosti s výskytem bouřek:

-Pro omezení škod nárazovým větrem zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně položené předměty (zahradní nábytek, slunečníky apod.).

-Dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí úrazu větrem uvolněnými předměty, pádem ulomených větví apod. a zásahu bleskem.

-Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů zobrazených na stránkách ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci chytrého telefonu, tabletu, apod.

 


Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šopko

       ve spolupráci s VGHMÚř

 

ZCZC 218

WOCZ65 OPIN 240857

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/47

 

Vydaná: středa 24.04.2019 10:57  (08:57 UTC)

 

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký

       od středy 24.04.2019 11:00  do soboty 27.04.2019 00:00

 

Na jev: NEBEZPEČÍ POŽÁRŮ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Vysočina

       Jihomoravský

       Zlínský

       Olomoucký

       Moravskoslezský

       od středy 24.04.2019 11:00  do odvolání

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu (č.46). Upřesňuje platnost varování před nebezpečím vzniku požárů.

 

Kolem hluboké tlakové níže nad východním Atlantikem k nám bude proudit teplý vzduch od jihu. Jeho příliv ukončí zvlněná studená fronta, která v pátek začne přecházet od západu přes naše území. Za ní k nám začne proudit studený a vlhký vzduch od západu.

 

V důsledku přetrvávajícího suchého a teplého počasí bude v příštích dnech pokračovat nebezpečí vzniku požárů. V Čechách v souvislosti se srážkami a ochlazením je platnost nebezpečí vzniku požárů do noci na sobotu.

 

Doporučení k vyvarování se aktivit, které by mohly vyvolat požár:

-V přírodě a zejména v lesích nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně.

-Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které v případech sucha a nebezpečí vzniku požárů mohou být vydány.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šopko

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 968

WOCZ65 OPIN 020924

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/43

 

Vydaná: úterý 02.04.2019 11:24  (09:24 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(BN,KO,KH,NB,)

       Pardubický

       Královéhradecký

       Vysočina

       Jihomoravský

       Zlínský

       Olomoucký

       od středy 03.04.2019 10:00  do čtvrtka 04.04.2019 19:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Moravskoslezský

       od čtvrtka 04.04.2019 10:00  do čtvrtka 04.04.2019 19:00

 

 

Po přední straně oblasti nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou k nám bude proudit teplý vzduch od jihu.

 

Ve středu 3. 4. zesílí na Moravě, Českomoravské vrchovině a na východě Čech jihovýchodní až jižní vítr, v nárazech bude dosahovat 15 až 20 m/s (55 až

70 km/h). Během noci na čtvrtek 4. 4. vítr částečně zeslábne, ale během čtvrtečního dne ve východní polovině území znovu zesílí a rychlosti v nárazech se budou pohybovat kolem 20 m/s (70 km/h). Ve čtvrtek (4. 4.) večer bude vítr slábnout.

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).

 


 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jana Hujslová

       ve spolupráci s VGHMÚř

ZCZC 094

WOCZ65 OPIN 141000

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/38

 

Vydaná: čtvrtek 14.03.2019 11:01  (10:01 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký

       Olomoucký

       Moravskoslezský

       od čtvrtka 14.03.2019 18:00  do pátku 15.03.2019 06:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký

       Vysočina

       Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,)

       Olomoucký

       Moravskoslezský

       od pátku 15.03.2019 18:00  do soboty 16.03.2019 06:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha upřesňuje předešlou výstrahu na vítr, její časovou a územní platnost.

 

V čerstvém západním proudění postoupí ve čtvrtek večer nad naše území okluzní fronta a v pátek večer okludující frontální systém.

 

Ve čtvrtek večer a v noci na pátek 15. 3. zesílí jihozápadní až západní vítr místy s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). V pátek přes den vítr mírně zeslábne. Večer a v noci na sobotu 16. 3. západní až severozápadní vítr opět zesílí a nárazy budou dosahovat místy kolem 20 m/s (kolem 70 km/h).

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

  

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Handžák

       ve spolupráci s VGHMÚř

 


ZCZC 464

WOCZ65 OPIN 081027

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/33

 

Vydaná: pátek 08.03.2019 11:27  (10:27 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký

       Olomoucký:(JE,SU,)

       Moravskoslezský

       od pátku 08.03.2019 11:30  do pátku 08.03.2019 18:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pro celou ČR

       od soboty 09.03.2019 09:00  do neděle 10.03.2019 00:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha rozšiřuje platnost předchozí výstrahy na pátek 8.3. o varování před větrem na sobotu 9.3.

 

Nad střední Evropou bude pokračovat čerstvé západní proudění.

 

Během pátku 8.3. bude opět zesilovat jihozápadní až západní vítr, zejména v severní polovině republiky, kde dosáhne v nárazech rychlosti až 20 m/s (70 km/h), na horách kolem 25 m/s (90 km/h). Večer a v noci na sobotu 9.3. vítr přechodně zeslábne. V sobotu 9.3. přes den opět vítr zesílí a na celém území ČR bude v nárazech dosahovat rychlosti 15 až 25 m/s (55 až 90 km/h), na horách kolem 30 m/s (kolem 110 km/h).

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Racko

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 885

WOCZ65 OPIN 071047

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/32

 

Vydaná: čtvrtek 07.03.2019 11:47  (10:47 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pro celou ČR

       od čtvrtka 07.03.2019 12:00  do čtvrtka 07.03.2019 20:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký

       Olomoucký:(JE,SU,)

       Moravskoslezský

       od pátku 08.03.2019 08:00  do pátku 08.03.2019 18:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

 

Tato výstraha upřesňuje platnost předchozí výstrahy a rozšiřuje ji o varování před větrem na páteční den.

 

Ve čtvrtek bude postupovat přes naše území k východu studená fronta, v pátek pak podružná studená fronta.

 

Ve čtvrtek 7.3. odpoledne a večer při přechodu studené fronty od západu místy krátkodobě zesílí jihozápadní vítr. V nárazech bude dosahovat rychlosti až 20 m/s (70 km/h), na horách kolem 25 m/s (90 km/h). V noci na pátek se vítr přechodně zmírní. Během pátku 8.3. pak opět zesílí v severní polovině republiky, kde dosáhne v nárazech opět rychlosti až 20 m/s (70 km/h), na horách kolem 25 m/s (90 km/h). Večer vítr zeslábne.

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Odstrčilová

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 285

WOCZ65 OPIN 061105

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/31

 

Vydaná: středa 06.03.2019 12:05  (11:05 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Liberecký:(LB,)

       Olomoucký:(JE,SU,)

       Moravskoslezský

       od středy 06.03.2019 22:00  do čtvrtka 07.03.2019 22:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký:(CL,JN,SM,)

       Ústecký

       Vysočina

       Jihomoravský

       Zlínský

       Olomoucký:(OL,PV,PR,)

       od čtvrtka 07.03.2019 12:00  do čtvrtka 07.03.2019 22:00

 

Před studenou frontou, která bude během čtvrtku 7.3. od západu přecházet přes naše území, bude vrcholit příliv teplého vzduchu od jihu.

 

Ve středu 6.3. bude zesilovat jižní vítr na Frýdlantsku, ve Slezsku a na hřebenech Jeseníků a Beskyd. Ve čtvrtek 7.3. odpoledne a večer při přechodu studené fronty od západu místy krátkodobě zesílí jižní až jihozápadní, postupně západní vítr i na ostatním území. V nárazech bude vítr dosahovat rychlosti až 20 m/s (70 km/h), na hřebenech hor na severu kolem 30 m/s (110 km/h).

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Odstrčilová

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 416

WOCZ65 OPIN 030930

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/30

 

Vydaná: neděle 03.03.2019 10:30  (09:30 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Liberecký

       Ústecký

       od pondělí 04.03.2019 10:00  do úterý 05.03.2019 14:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický

       Královéhradecký

       Vysočina

       Jihomoravský

       Olomoucký

       Moravskoslezský

       od pondělí 04.03.2019 14:00  do úterý 05.03.2019 14:00

 

 

V čerstvém západním proudění přejde v pondělí během dne přes naše území k východu studená fronta.

 

V pondělí 4. 3. začne vát čerstvý jihozápadní až západní vítr. Od pondělního dopoledne do úterního odpoledne se budou místy vyskytovat nárazy větru 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h). Nejsilnější nárazy větru až 25 m/s (90

km/h) se vyskytnou zejména v západní polovině Čech při přechodu fronty v pondělí kolem poledne. V úterý 5. 3. odpoledne bude vítr slábnout.

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 786

WOCZ65 OPIN 040957

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

       VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/23

 

Vydaná: pondělí 04.02.2019 10:57  (09:57 UTC)

 

Na jev: SILNÝ MRÁZ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(BN,BE,KL,PZ,PB,RA,)

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Ústecký:(CV,LN,MO,)

       Vysočina:(HB,JI,PE,ZR,)

       od pondělí 04.02.2019 22:00  do úterý 05.02.2019 08:00


 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.


 

Rušíme výstrahu před povodňovými stavy. Vyhlašujeme výstrahu před silným mrazem.

 

Vliv zvlněného frontálního rozhraní na počasí u nás zeslábne a za ním se ve studeném vzduchu do střední Evropy od západu během pondělí (4.2.) rozšíří tlaková výše.

 

Vzhledem k ubývání oblačnosti od západu a slabému větru nebo bezvětří se v západní polovině území místy vyskytne silný mráz. Během noci na úterý (5.2.

) očekáváme zejména v údolích při celonočním vyjasnění pokles teplot pod

-12 °C, ojediněle až na -15 °C.

 

Z důvodu silných mrazů doporučujeme:

-Chránit se přiměřeně teplým oblečením (ve více vrstvách), teplou obuví, rukavicemi a pokrývkou hlavy.

-Omezit pobyt venku pro malé děti, nemocné a staré lidi.

-Proti prochladnutí pomáhá tělesný pohyb, teplý nápoj a jídlo. Nedoporučuje se konzumovat alkohol, který rozšiřuje cévy a tím dochází k vyšším tepelným ztrátám, i když máme pocit tepla.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička

       ve spolupráci s VGHMÚř


ZCZC 643

WOCZ65 OPIN 251056

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/14

 

Vydaná: pátek 25.01.2019 11:56  (10:56 UTC)

 

Na jev: SILNÝ MRÁZ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Zlínský:(UH,VS,ZL,)

       Olomoucký:(JE,SU,)

       Moravskoslezský:(BR,FM,KA,NJ,OP,)

       od pátku 25.01.2019 20:00  do soboty 26.01.2019 06:00

 

Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(BN,PB,)

       Karlovarský

       Plzeňský:(DO,KT,TC,)

       Královéhradecký:(NA,RK,TU,)

       Liberecký

       Ústecký:(DC,CV,MO,TP,UL,)

       od soboty 26.01.2019 00:00  do neděle 27.01.2019 00:00

 

Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(KH,)

       Jihočeský:(PT,)

       Pardubický:(UO,)

       Vysočina

       od soboty 26.01.2019 05:00  do neděle 27.01.2019 00:00

 

Na jev: LEDOVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Jihočeský:(CB,PI,ST,TA,)

       Pardubický

       Královéhradecký

       od soboty 26.01.2019 09:00  do neděle 27.01.2019 00:00

 

 

Od severozápadu přejde přes naše území frontální systém a večer od západu teplá fronta.

 

Od severozápadu bude během noci na sobotu 26. 1. a  v sobotu přes den sněžit. Očekáváme, že v Čechách napadne 2 až 10 cm, na horách na západě kolem 20 cm, na Moravě a ve Slezsku do 5 cm vlhkého a těžkého sněhu. Sníh bude zejména v nižších polohách Čech rychle odtávat.

 

Sněžení bude během dne v Čechách přecházet do deště, který bude na podchlazeném a holém povrchu namrzat a tvořit ledovku, a to zejména v jižních, středních a severovýchodních Čechách.

 

Při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce budou na východě a severovýchodě v noci na sobotu 26. 1. klesat teploty pod -12 °C.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

-Při cestování sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.

-V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na lesním porostu a polomům, na drátech vedení apod.

-Lokálně se při mrznoucím dešti očekává tvorba ledovky. Komunikace budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám.

-Na horách sledovat informace Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz) a dodržovat jejich pokyny.

 

Z důvodu silných mrazů doporučujeme:

-Chránit se přiměřeně teplým oblečením (ve více vrstvách), teplou obuví, rukavicemi a pokrývkou hlavy.

-Omezit pobyt venku pro malé děti, nemocné a staré lidi.

-Proti prochladnutí pomáhá tělesný pohyb, teplý nápoj a jídlo. Nedoporučuje se konzumovat alkohol, který rozšiřuje cévy a tím dochází k vyšším tepelným ztrátám, i když máme pocit tepla.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Valachová

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 397

WOCZ65 OPIN 151008

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/12

 

Vydaná: úterý 15.01.2019 11:08  (10:08 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Vysočina

       Jihomoravský:(BK,BI,ZN,)

       Olomoucký:(JE,OL,PV,SU,)

       Moravskoslezský:(BR,OP,)

       od úterý 15.01.2019 11:00  do středy 16.01.2019 03:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Liberecký

       Ústecký

       od úterý 15.01.2019 11:00  do úterý 15.01.2019 22:00

 

Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Moravskoslezský:(FM,)

       od úterý 15.01.2019 13:00  do středy 16.01.2019 06:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu, upřesňuje územní a časovou platnost silného větru a přidává varování před novou sněhovou pokrývkou.

 

Po zadní straně tlakové níže nad Pobaltím k nám bude zpočátku proudit studený vzduch od severozápadu. Od západu začne přes naše území postupovat teplá fronta.

 

Během úterý 15. 1. bude na většině území nadále foukat čerstvý západní až severozápadní vítr 6 až 10 m/s s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), na horách 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h). Během večera a noci na středu 16. 1.

bude vítr postupně slábnout.

 

Na Frýdecko-Místecku očekáváme během úterního odpoledne a večera a noci na středu 16. 1. vydatné sněžení, do středečního rána napadne 5 až 15 cm, na hřebenech Beskyd kolem 25 cm nového sněhu.

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

-Při cestování sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.

-Doporučuje se zimní výbava, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

-Na horách sledovat informace Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz) a dodržovat jejich pokyny.

-V případě mokrého sněhu dochází i ke škodám na lesním porostu a polomům.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Jana Hujslová

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 807

WOCZ65 OPIN 141059

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/11

 

Vydaná: pondělí 14.01.2019 11:59  (10:59 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký

       Vysočina

       Jihomoravský:(BK,BI,ZN,)

       Olomoucký

       Moravskoslezský

       od pondělí 14.01.2019 11:00  do středy 16.01.2019 03:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Jihomoravský:(BM,BV,HO,VY,)

       Zlínský

       od pondělí 14.01.2019 11:00  do pondělí 14.01.2019 18:00

 

Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Karlovarský

       Plzeňský

       Olomoucký

       Moravskoslezský

       od pondělí 14.01.2019 16:00  do úterý 15.01.2019 09:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu 2019/10, upřesňuje výstrahu na silný vítr a přidává výstrahu na náledí.

 

Kolem tlakové níže nad Pobaltím k nám proudí od severozápadu až severu studený vzduch.

 

Na našem území bude pokračovat silné severozápadní až severní proudění, průměrná rychlost větru bude, zejména v Čechách, v pondělí 14.1. a v úterý 15.1. dosahovat 6 až 10 m/s, s nárazy 15 až 20 m/s (55 až 70 km/h), na horách zejména na severu území 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h). V průběhu středy bude vítr slábnout. Na jihozápadě a na severovýchodě ČR se bude v nočních hodinách místy tvořit náledí, na ostatním území jen ojediněle.

 

Doporučení ke zmírnění následků náledí:

-Vozovky a chodníky budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám.

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Racko

       ve spolupráci s VGHMÚř

ZCZC 845

WOCZ65 OPIN 091257


                

   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/08

 

Vydaná: středa 09.01.2019 13:57  (12:57 UTC)

 

Na jev: ZÁVĚJE (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Liberecký:(JN,SM,) od 700 m n.m.

       Ústecký:(CV,MO,TP,UL,) od 700 m n.m.

       od středy 09.01.2019 14:00  do pátku 11.01.2019 00:00

 

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(BN,PB,) od 500 m n.m.

       Plzeňský:(DO,KT,PJ,PS,RO,TC,) od 500 m n.m.

       Jihočeský od 500 m n.m.

       Pardubický:(CR,SY,UO,) od 500 m n.m.

       Královéhradecký:(JC,NA,RK,TU,) od 500 m n.m.

       Ústecký:(DC,LT,LN,TP,) od 500 m n.m.

       Vysočina od 500 m n.m.

       od středy 09.01.2019 14:00  do středy 09.01.2019 17:00

 

Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Karlovarský od 600 m n.m.

       Plzeňský:(KT,) od 600 m n.m.

       Jihočeský:(CB,CK,JH,PT,) od 600 m n.m.

       Pardubický:(CR,SY,) od 600 m n.m.

       Královéhradecký:(NA,TU,) od 600 m n.m.

       Liberecký:(JN,LB,SM,) od 600 m n.m.

       Ústecký:(CV,MO,TP,UL,) od 600 m n.m.

       Vysočina:(HB,JI,PE,ZR,) od 600 m n.m.

       od středy 09.01.2019 14:00  do čtvrtka 10.01.2019 06:00

 

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Karlovarský od 500 m n.m.

       Liberecký:(CL,LB,) od 500 m n.m.

       Ústecký:(DC,) od 500 m n.m.

       od středy 09.01.2019 14:00  do pátku 11.01.2019 00:00

 

Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Vysočina:(HB,PE,TR,ZR,) do 400 m n.m.

       Jihomoravský do 400 m n.m.

       Zlínský do 400 m n.m.

       Olomoucký do 400 m n.m.

       Moravskoslezský do 400 m n.m.

       od středy 09.01.2019 17:00  do čtvrtka 10.01.2019 09:00

 

Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha do 400 m n.m.

       Středočeský do 400 m n.m.

       Karlovarský do 400 m n.m.

       Plzeňský do 400 m n.m.

       Jihočeský do 400 m n.m.

       Pardubický do 400 m n.m.

       Královéhradecký do 400 m n.m.

       Liberecký do 400 m n.m.

       Ústecký do 400 m n.m.

       Vysočina do 400 m n.m.

       od čtvrtka 10.01.2019 16:00  do pátku 11.01.2019 09:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu 2019/07, prodlužuje platnost výstrahy před sněhovými jazyky pro severozápad a sever Čech. Pro Krušné a Jizerské hory a Krkonoše zvyšuje stupeň nebezpečí před závějemi. Dále doplňuje rušenou výstrahu o nebezpečí před náledím.

 

Kolem tlakové níže, která bude postupovat z Polska přes Moravu a Slezsko k jihu, k nám bude proudit studený vzduch od severu.

 

Zejména na českých horách a Českomoravské vrchovině bude pokračovat trvalejší sněžení, při kterém do čtvrtečního (10. 1.) rána napadne ještě kolem 10 cm sněhu, v Krušných a Jizerských horách a v Krkonoších to může být 10 až 30 cm nového sněhu. V důsledku kombinace čerstvého větru a sněhu se budou v Čechách a na Českomoravské vrchovině od poloh nad 500 m n. m. do čtvrtečního večera místy tvořit sněhové jazyky. V oblasti Krušných a Jizerských hor a také Krkonoš bude tvorba nejen sněhových jazyků ale i závějí trvat až do noci ze čtvrtka na pátek (11. 1.). Ve středu večer a v noci na čtvrtek se v nižších polohách (pod 400 m n. m.) Moravy a Slezska začne místy vytvářet náledí. Ve čtvrtek večer a v noci na pátek se očekává tvorba náledí v nižších polohách (pod 400 m n. m.) Čech a Českomoravské vrchoviny.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

-Při cestování sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně.

-Doporučuje se zimní výbava, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

-Na horách sledovat informace Horské služby (http://www.horskasluzba.cz) a dodržovat jejich pokyny.

-V případě mokrého sněhu dochází i ke škodám na lesním porostu a polomům.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šimandl

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 529

WOCZ65 OPIN 071108

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/06

 

Vydaná: pondělí 07.01.2019 12:08  (11:08 UTC)

 

Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Karlovarský

       Plzeňský:(DO,KT,PS,TC,)

       Jihočeský:(CB,CK,PT,ST,)

       Pardubický:(CR,SY,UO,)

       Královéhradecký:(TU,)

       Liberecký

       Ústecký:(DC,CV,LT,MO,TP,UL,)

       Vysočina

       Zlínský

       Olomoucký:(OL,SU,)

       Moravskoslezský:(BR,)

       od úterý 08.01.2019 01:00  do středy 09.01.2019 06:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Plzeňský

       od úterý 08.01.2019 03:00  do středy 09.01.2019 00:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Karlovarský

       Liberecký:(CL,)

       Ústecký

       od úterý 08.01.2019 03:00  do čtvrtka 10.01.2019 00:00

 

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský od 500 m n.m.

       Karlovarský od 500 m n.m.

       Plzeňský od 500 m n.m.

       Jihočeský od 500 m n.m.

       Královéhradecký od 500 m n.m.

       Liberecký od 500 m n.m.

       Ústecký od 500 m n.m.

       Jihomoravský od 500 m n.m.

       Zlínský od 500 m n.m.

       Olomoucký od 500 m n.m.

       Moravskoslezský od 500 m n.m.

       od úterý 08.01.2019 06:00  do středy 09.01.2019 06:00

 

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pardubický od 400 m n.m.

       Vysočina od 400 m n.m.

       od úterý 08.01.2019 06:00  do středy 09.01.2019 06:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Jihočeský

       Pardubický

       Vysočina

       od úterý 08.01.2019 09:00  do středy 09.01.2019 00:00

 

Při postupu tlakové níže přes Polsko k jihovýchodu začne ve druhé polovině noci na úterý (8.1.) zesilovat vítr. Během noci na středu (9.1.) na většině území s výjimkou severozápadu zeslábne. Zejména na frontálním systému spojeném s tlakovou níží, který přejde přes naše území v úterý ráno a dopoledne, se vyskytne sněžení, pod 300 m, v Čechách pod 600 m i déšť.

 

V úterý (8.1.) k ránu začne v Čechách, ve východní polovině Čech až během dopoledne, vát čerstvý západní vítr 4 až 9 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (až 70 km/h), na horách kolem 25 m/s (90 km/h). Během noci na středu (9.1.) bude vítr zvolna slábnout s výjimkou severozápadu, kde zeslábne až ve středu večer.

 

Od úterního do středečního rána napadne 5 až 15 cm, na horách 10 až 40 cm nového sněhu.

 

V důsledku kombinace větru a sněhu se budou od úterního rána od středních poloh místy tvořit sněhové jazyky, na horách i závěje. Jejich tvorba bude ustávat během středečního rána.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty, zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Doporučuje se zimní výbava, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

-V případě mokrého sněhu dochází i ke škodám na lesním porostu a polomům.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby (http://www.horskasluzba.cz).

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Borovička

       ve spolupráci s VGHMÚř

 

       http://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/zpravy/index.

html?layout=1

 

ZCZC 720

WOCZ65 OPIN 041059


 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/03

 

Vydaná: pátek 04.01.2019 11:59  (10:59 UTC)

 

Na jev: NOVÁ SNĚHOVÁ POKRÝVKA (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Středočeský:(BN,KH,)

       Plzeňský:(KT,)

       Jihočeský:(CB,CK,JH,PT,)

       Pardubický:(CR,SY,)

       Liberecký:(JN,LB,SM,)

       Vysočina

       Jihomoravský:(BK,)

       Zlínský

       Olomoucký:(JE,SU,)

       Moravskoslezský

       od pátku 04.01.2019 21:00  do soboty 05.01.2019 12:00

 

Po zadní straně tlakové níže nad východní Evropou bude přes naše území postupovat frontální systém.

 

Při postupu frontálního systému čekáme vydatnější sněžení, zejména v Jizerských horách, na Šumavě, na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách a Beskydech. V Moravskoslezském a Zlínském kraji je vydatnější sněžení možné i v polohách nad 400 m n. m. Úhrny nového sněhu sněhu dosáhnou 7 až 12 cm, ve vyšších polohách a na horách 15 až 20 cm.

 

Doporučení ke zmírnění následků jevů:

-Při cestování sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi  opatrně.

-Doporučuje se zimní výbava, při cestách do hor i sněhové řetězy,  nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku.

-Na horách sledovat informace Horské služby a dodržovat jejich  pokyny.

( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Tomáš Mejstřík

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 075

WOCZ65 OPIN 031045

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/02

 

Vydaná: čtvrtek 03.01.2019 11:45  (10:45 UTC)

 

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha od 600 m n.m.

       Středočeský od 600 m n.m.

       Karlovarský od 600 m n.m.

       Plzeňský od 600 m n.m.

       Jihočeský od 600 m n.m.

       Pardubický od 600 m n.m.

       Královéhradecký od 600 m n.m.

       Ústecký od 600 m n.m.

       Vysočina od 600 m n.m.

       Jihomoravský od 600 m n.m.

       Zlínský od 600 m n.m.

       Olomoucký od 600 m n.m.

       Moravskoslezský od 600 m n.m.

       od čtvrtka 03.01.2019 12:00  do pátku 04.01.2019 00:00

 

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Liberecký od 500 m n.m.

       od čtvrtka 03.01.2019 12:00  do pátku 04.01.2019 00:00

 

Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha do 500 m n.m.

       Středočeský:(ME,MB,NB,PV,PZ,) do 500 m n.m.

       Liberecký:(CL,) do 500 m n.m.

       Ústecký do 500 m n.m.

       od čtvrtka 03.01.2019 16:00  do pátku 04.01.2019 07:00


S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu 2019/1. Zkracuje dobu výskytu sněhových jazyků a přidává výskyt náledí.

 

Kolem hluboké tlakové níže nad Ruskem k nám pokračuje příliv studeného a vlhkého vzduchu od severu.

 

Během čtvrtka 3.1. se od vyšších poloh budou nadále tvořit sněhové jazyky, na horách ojediněle i závěje.

 

Ve čtvrtek večer a v noci na pátek 4.1. se bude v Ústeckém kraji, v Praze a v části Středočeského kraje na mokrých komunikacích tvořit náledí.

 

Doporučení ke zmírnění následků tvorby sněhových jazyků:

-Při cestování sledovat dopravní zpravodajství, na horách sledovat informace Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Doporučení ke zmírnění následků výskytu náledí a zmrazků:

-Na mnoha místech se bude vytvářet náledí nebo zmrazky. Očekává se rozsáhlejší výskyt náledí.

 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Tomáš Mejstřík

       ve spolupráci s VGHMÚř


 

ZCZC 817

WOCZ65 OPIN 011136

 

                   VÝSTRAHA ČHMÚ

 

Číslo:  PVI_2019/01

 

Vydaná: úterý 01.01.2019 12:36  (11:36 UTC)

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha

       Středočeský

       Karlovarský

       Plzeňský

       Jihočeský

       Pardubický

       Královéhradecký

       Liberecký

       Ústecký

       Vysočina

       od úterý 01.01.2019 15:00  do středy 02.01.2019 18:00

 

Na jev: NÁLEDÍ (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Pro celou ČR  do 800 m n.m.

       od středy 02.01.2019 00:00  do čtvrtka 03.01.2019 00:00

 

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Praha od 600 m n.m.

       Středočeský od 600 m n.m.

       Karlovarský od 600 m n.m.

       Plzeňský od 600 m n.m.

       Jihočeský od 600 m n.m.

       Pardubický od 600 m n.m.

       Královéhradecký od 600 m n.m.

       Ústecký od 600 m n.m.

       Vysočina od 600 m n.m.

       Jihomoravský od 600 m n.m.

       Zlínský od 600 m n.m.

       Olomoucký od 600 m n.m.

       Moravskoslezský od 600 m n.m.

       od středy 02.01.2019 00:00  do soboty 05.01.2019 00:00

 

Na jev: SNĚHOVÉ JAZYKY (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Liberecký od 500 m n.m.

       od středy 02.01.2019 00:00  do soboty 05.01.2019 00:00

 

Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):

       Jihomoravský

       Zlínský

       Olomoucký

       Moravskoslezský

       od středy 02.01.2019 00:00  do čtvrtka 03.01.2019 00:00

 

S okamžitou platností rušíme minulou výstrahu.

 

 

Tato výstraha nahrazuje rušenou výstrahu 2018/125. Doplňuje ji o výstrahu před náledím a zmrazky a varuje před sněhovými jazyky.

 

Kolem hluboké tlakové níže, která bude zvolna postupovat ze Skandinávie nad Bělorusko, k nám bude v čerstvém severozápadním, postupně až severním proudění pronikat studený a vlhký vzduch.

 

Během dneška (úterý 1. ledna) bude zvolna zesilovat jihozápadní až západní vítr, který se večer bude měnit na čerstvý severozápadní 6 až 11 m/s, místy s nárazy 17 až 22 m/s (60 až 80 km/h), na horách 20 až 30 m/s (70 až 110 km/h). Nejsilnější nárazy větru se pravděpodobně vyskytnou v Čechách a na Českomoravské vrchovině v noci na středu 2. ledna, na Moravě a ve Slezsku ve středu ráno a dopoledne. Během středečního odpoledne a večera bude vítr od západu slábnout.

 

Od noci na středu se budou sněhové srážky vyskytovat ve všech polohách.

Protože se bude postupně ochlazovat, začnou se již v druhé polovině noci na středu od vyšších poloh vytvářet zmrazky a náledí, jejichž tvorba se během středečního odpoledne a večera přesune do středních a nižších poloh.

 

Od druhé poloviny noci na středu až do pátku 4. ledna je třeba počítat od vyšších poloh s tvorbou sněhových jazyků, na horách ojediněle i závějí.

 

Doporučení ke zmírnění následků silného větru:

-Zajistit okna, dveře, odstranit nebo upevnit volně uložené předměty (květináče, zahradní nábytek, plechy, apod.), zabezpečit skleníky, stavební jeřáby apod.

-Při řízení auta jet maximálně opatrně. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné. Sledovat dopravní zpravodajství.

-Na horách omezit túry a nevydávat se zejména do hřebenových partií.

Dodržovat pokyny Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Doporučení ke zmírnění následků tvorby sněhových jazyků:

-Při cestování sledovat dopravní zpravodajství, na horách sledovat informace Horské služby ( <http://www.horskasluzba.cz/> http://www.horskasluzba.cz).

 

Doporučení ke zmírnění následků výskytu náledí a zmrazků:

-Na mnoha místech se bude vytvářet náledí nebo zmrazky. Očekává se rozsáhlejší výskyt náledí.

-Omezit vycházení ven, při pohybu venku chodit velmi opatrně, starší nebo méně mobilní lidé by raději neměli vycházet.


 

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ - Praha/Šimandl

       ve spolupráci s VGHMÚř