Obsah

Intenzifikace čistírny odpadních vod

Předmětem projektu je intenzifikace ČOV provedením technologických úprav za účelem zvýšení kapacity zpracování odpadních vod z 1000 EO na 1400 EO a optimalizace provozu ČOV.

Akce je spolufinancována z prostředků Středočeského kraje.

Středočeský Infrastrukturní fond, tématické zadání Drobné vodohospodářské projekty, Oblast podpory Výstavba, rozšíření, rekonstrukce ČOV a kanalizačních sítí, dotace 1 mil  Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace Intenzifikace ČOV (300.72 kB)

Zhotovitel: FORTEX - AGS, a.s.

Informace k veřejné zakázce: 

https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=kl%C3%ADnec/detail-profilu/obecklinec/uzavrene-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00018147

Investiční náklady: 2 957 555,- Kč bez DPH

Projektová dokumentace (výběr):

Projektová dokumentace (2.07 MB)

Stavební povolení: 

Stavební povolení (648.02 kB)