Obsah

Odbahnění a udržovací práce na vodních nádržích v obci Klínec

Vypouštění Velkého rybníku bylo zahájeno 8. 11. 2022.

Výlov ryb za pomoci Českého rybářského svazu proběhl v týdnu 14.-18.11.2022.

Podle pamětníků nebyl Velký rybník vypuštěný a odbahněný několik desítek let, zřejmě 50.

Akce je spolufinancována z prostředků Středočeského kraje.

Fond podpory včasné přípravy projektů - projektová dokumentace, dotace 68 tis Kč.

Smlouva dotace projekt (562.76 kB)

Fond životního prostředí a zemědělství, tematické zadání Rybníky a malé vodní nádrže - realizace, dotace 1 mil Kč.

Smlouva o poskytnutí dotace rybník (524.86 kB)

Stručný popis prací:

Odbahnění dvou nádrží společně s udržovacími pracemi na pozemcích č. parc. 66, 67, 65/3, 65, 65/5, 851/1, 74/1, 75, 61/5, 27, 26, 65/2, 916/1 a 56 v k. ú. Klínec, kromě odbahnění nádrží dojde k dosypání a urovnání návodního líce hráze a břehu nádrží, náhrada stávajících výpustných zařízení a přespárování současného opěrného zdiva. Koryto vodního toku Korábky - odbahnění až do úrovně původního opevnění betonovými žlabovkami. Náhrada poškozených dlaždic.

Zhotovitel: PROTYP 2001 s. r.o.

Informace k veřejné zakázce: 

https://nen.nipez.cz/verejne-zakazky/detail-zakazky/N006-22-V00024230

Investiční náklady: 2 225 888,23 Kč bez DPH

Projektová dokumentace (výběr):

Technická zpráva (645.33 kB)

Situace nádrž 1 (892.81 kB)

Situace nádrž 2 (623.93 kB)

Katastrální situace (540.37 kB)

Pročištění koryta (571.54 kB)

Stavební povolení: Povolení (301.65 kB)

Kolaudační souhlas: Kolaudační souhlas (180.83 kB)

 

foto

foto 9. 11. 2022