Obsah

Rozvojové dokumenty obce Klínec

Místní program obnovy vesnice

Místní program obnovy vesnice Klínec na roky 2016-2020, s výhledem do roku 2025, je strategickým programovým dokumentem, který představuje a formuluje základní směry rozvoje obce a fungování v návaznosti na rozvoj celého regionu. Je to střednědobý až dlouhodobý plán připravený na základě analýzy současného stavu, plánu zastupitelstva obce a námětů spoluobčanů.

Celý dokument naleznete zde.

Aktualizace 2021 - 2025 (223.83 kB)

 

 

Plán rozvoje sportu

Plán rozvoje sportu v obci Klínec 2021 – 2025 strategický dokument zpracovaný ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.

Dokument naleznete zde (189.81 kB)