Obsah

https://www.skolapodskalkou.cz/

V březnu 2023 byla dokončena studie stavby Svazkové školy: Studie Svazková škola článek (5.9 MB)

Svazek je založen za účelem společného plnění úkolů členů svazku v oblasti školství, zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí v základní škole, primárně dětí s místem trvalého pobytu na vymezeném území členských obcí, a též za účelem výstavby a provozu nové budovy základní devítileté školy.

Hlavním předmětem činnosti Svazku je spolupráce jeho členů v oblasti školství, zajišťování výchovy, vzdělávání a školských služeb, dále spolupráce při výstavbě a provozu nové budovy základní devítileté školy včetně příslušenství. Tato spolupráce se uskuteční zejména vytvořením školské právnické osoby, která bude vykonávat činnost základní devítileté školy a zařízení školního stravování. Předmět činnosti tak zahrnuje:

  • vytvoření školské právnické osoby,
  • zajištění vhodných prostor pro provoz Svazkové ZŠ do doby uvedení do provozu nové budovy školy,
  • koordinace investiční akce výstavby nové budovy školy vč. získání dotace na akci,
  • koordinace plnění povinností členských obcí v oblasti školství.

Členské obce: 

 

Stavební program Svazková škola pod Skalkou (1.78 MB)

Návrh rozpočtu 2023 (63.62 kB)

Střednědobý rozpočtový výhled - Návrh 2023-2025 (50.16 kB)

Zápis z 1. Členské schůze (165.14 kB)

Zápis z 2. Členské schůze (154.8 kB)

Zápis ze 3. Členské schůze (112.02 kB)

Zápis ze 4. Členské schůze (1.23 MB)

Zápis z 5. Členské schůze (536.23 kB)

Zápis ze 6. Členské schůze (164.15 kB)