Obsah

Obec Klínec leží asi 6km od vnějších hranic Prahy, na západní, závětrné straně Brd (Hřebenů). K 1. 1. 2018 bylo v Klínci trvale hlášeno 699 obyvatel, kterých vzhledem k výstavbě nových rodinných domů neustále přibývá. Do katastru obce spadají chatové oblasti Horní Údolí stínů, Pinkousy a Vršky.  V těchto oblastech se nachází přes 160 chat, obec samotná má pak cca 285 rodinných domů.

Více o obci zde

Záložky

Aktuální

OPRAVA SILNICE JÍLOVIŠTĚ-KLÍNEC

Ve dnech 21.-24. 9. 2018 bude probíhat oprava povrchu vozovky mezi obcemi Jíloviště a Klínec.

V pátek 21. 9. 2018 - frézování vozovky (jednosměrně bez uzavírky).

Dopravní omezení v době oprav:

komunikace: sil. III/1025

v úseku : mezi obcemi Jíloviště - Klínec

termín : od 23.9.2018 do 24. 9.2018

I.úsek

Úplná uzavírka

V úseku: od výjezdu z obce Jíloviště po křižovatku na Trnovou

termín  dne 23.9.2018
objízdná trasa:

z Jíloviště ze sil. III/1025 na sil. III/11513 a sil. III/11512 - zpět na sil. III/1025 a opačně

objízdná trasa

II.úsek

Částečná uzavírka

V úseku : od křižovatky na Trnovou směrem na Klínec cca 400m

termín : dne 24.9.2018

Oprava bude probíhat po polovinách vozovky, doprava bude vedena kyvadlově, vždy jedním

jízdní pruhem, řízena pověřenými osobami nebo světelným signalizačním zařízením.

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE - změna termínu konání!

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Klínec se koná ve čtvrtek 27. 9. 2018 od 19hodin v sále hasičské zbrojnice.

Program zasedání


VÝDEJ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ VE DNECH VOLEB

V souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí bude ve dnech 5. - 6. 10. 2018 zajištěno vydávání občanských průkazů občanům, kteří hodlají využít svého volebního práva.

Občanské průkazy ve dnech voleb vydává Správní odbor MěU Černošice, pracoviště Podskalská 19, Praha 2, 1. patro:

5. 10. 2018 (pátek)       14:00-22:00 hodin

6. 10. 2018 (sobota)        8:00-13:30 hodin


SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM

Proběhlo v Klínci od 30. 7. do 4. 8. 2018.
Jedná se již o 4. ročník sochařského sympozia v  Mníšeckém regionu. Letošní ročník pořádala naše obec. Dále se účastnily obce Líšnice, Kytín, Voznice, Nová Ves pod Pleší a Bratřínov. Po celý týden bylo možné na Farmě v Klínci sledovat vznik dřevěných soch.
Naše obec se sympozia účastní teprve 2. rokem, loňská socha "Želivka", která byla vytvořená jako symbol přivedení vody do Klínce, bude umístěná v novém parku nad rybníkem v centru obce.
Letošní téma sympozia bylo "Brdy". Pro Klínec vytvořil umělec Josef Šporgy lavičku Karla Čapka. Lavička zůstane u Mateřské školy, protože je vyrobená ze dřeva douglasky, kterou jsme museli na školní zahradě skácet po loňské říjnové vichřici.
Fotografie ze sympozia:

PŘIVADĚČ VODY ÚSPĚŠNĚ ZKOLAUDOVÁN !

 
19. 7. 2018 proběhla kolaudace přivaděče vody, byly doloženy všechny dokumenty a stavba může být uvedena do provozu. Během víkendu budeme postupně napouštět obě komory vodojemu a zahájíme dodávku vody ze Želivky.
V příštích týdnech budeme provádět intenzivní odkalování vodovodů, proto může docházet k přechodnému zakalení vody.

Vývoz směsného odpadu

Omlouváme se všem občanům, kterým nebyla ve čtvrtek 5. 7. 2018 vyvezena nádoba na směsný odpad. Firma Komwag požaduje označení každé nádoby identifikační známkou. Známky jsou k dispozici na Oú a nebo budou postupně doručeny všem, kteří poplatek zaplatili. Příští vývoz proběhne běžným způsobem bez ohledu na nalepení známky.

 

ÚSPĚCH KLÍNECKÉHO TÝMU!

Tým reprezentující obec Klínec byl ve Hvozdnici bezkonkurenčně nejlepší v soutěžních disciplínách a i přes nevydařenou mezihru jsme se umístili na celkovém 2. místě za vítězným týmem Čisovic.

POPLATKY 2018

Poplatky je možné poukázat na účet obce č. 0388079359/0800, v. s. číslo domu nebo v hotovosti do pokladny Obecního úřadu.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JIŽ POPLATKY ZAPLATILI.

Od 1. 1. 2018 je stanovena cena stočného na 36,11 Kč/m3 včetně DPH. Pro platbu paušální částkou činí stočné 1300,- Kč/os/rok. Výše ostatních poplatků se nemění.

Informace 2018

Stanovení ceny vodného a stočného


Policie ČR,
linka 158 
přímý tel. oddělení Mníšek pod Brdy 725 885 672


MŠ Klínec přijme učitelku

Inzerát učitelka


 


 

 

 


 

21.09.2018

Den Vlkoně - odhalení soch u Panské Zahrady

součástí slavnostního odhalení sochy bude hudební program Jiřího Stivína

Město Dobřichovice

22.09.2018

Nohejbalový turnaj

Nohejbalový turnaj tříčlenných družstev v Nové Vsi pod Pleší.

Svazek Obcí Mníšecký region

22.09.2018

Jílovišťské posvícení

Jílovišťské posvícení s hudbou a doprovodným programem.

Svazek Obcí Mníšecký region

22.09.2018

Jílovišťské posvícení

Tradiční posvícenská zábava, doprovodný program

Detail

22.09.2018

Líšnický festival

V sobotu 22.9.2018 od 14:30 pořádá obec Líšnice Líšnický festival.

Svazek Obcí Mníšecký region

Kontakty

Adresa
Klínec 138
25210 Mníšek pod Brdy

Tel.: 257730306
E-mail: urad@obecklinec.eu

Datová schránka: fyvank5

Bankovní spojení:
388079359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)


Úřední hodiny obecního úřadu Klínec:
Pondělí: 13:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 13:00

Úřední hodiny agenda stavební:
Středa: 17:00 - 20:00

Také: 

  • CzechPoint
  • Ověřování listin a podpisů

Po předchozí telefonické domluvě lze veškerou agendu vyřídit i mimo výše uvedené úřední hodiny.

Tel: 257 730 306, 776 700 346