Obsah

Obec Klínec leží asi 6km od vnějších hranic Prahy, na západní, závětrné straně Brd (Hřebenů). K 1. 1. 2018 bylo v Klínci trvale hlášeno 699 obyvatel, kterých vzhledem k výstavbě nových rodinných domů neustále přibývá. Do katastru obce spadají chatové oblasti Horní Údolí stínů, Pinkousy a Vršky.  V těchto oblastech se nachází přes 160 chat, obec samotná má pak cca 285 rodinných domů.

Více o obci zde

Záložky

Aktuální

SVOZ BIOODPADU

velkoobjemový kontejner na bioodpad rostlinného původu

bude přistaven v areálu Obecního úřadu Klínec 138

20. – 21. 10. 2018

10. – 11. 11. 2018

Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec mohou v uvedeném termínu odevzdat bioodpad rostlinného původu (tráva, listí,  větve rozřezané na menší kusy…) k ekologické likvidaci.                                           

Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!

Zákaz odkládání nebezpečného odpadu v areálu obecního úřadu Klínec 138!


SLAVNOSTNÍ JÍZDA U PŘÍLEŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY

Hasiči 7. okrsku OSH Praha-západ vás zvou na slavnostní jízdu u příležitosti 100. výročí vzniku republiky, která se bude konat 27. října 2018. Zahájení ve 13:00 hodin v obci Jíloviště u pomníku padlých. Jízda bude pokračovat přes obce Trnová, Líšnice, Čisovice, Bojov, se zakončením v Klínci.

Program zde


VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Výsledky


VÝLUKA NA TRATI VRANÉ NAD VLTAVOU - DOBŘÍŠ

Od 8. 10. do 6. 11. 2018 proběhne výluka na trati 210 Praha - Vrané nad Vltavou - Dobříš.

Výlukový jízdní řád


KŮROVCOVÁ KALAMITA - dopis správce lesa

Vážení spoluobčané,

v poslední době se při pochůzkách v lese velmi často setkáváme s negativními reakcemi lidí, kteří les navštíví. Týká se to především výše těžeb, které v lese v současné době provádíme. Jelikož počet těchto střetů má strmý nárůst a také proto, že v mnoha případech jsou slovně napadáni i pracovníci v lese, kteří těžbu provádějí, chtěli bychom se pokusit Vám celou situaci přiblížit a vysvětlit...
pokračování zde

 


SOCHAŘSKÉ SYMPOZIUM

Proběhlo v Klínci od 30. 7. do 4. 8. 2018.
Jedná se již o 4. ročník sochařského sympozia v  Mníšeckém regionu. Letošní ročník pořádala naše obec. Dále se účastnily obce Líšnice, Kytín, Voznice, Nová Ves pod Pleší a Bratřínov. Po celý týden bylo možné na Farmě v Klínci sledovat vznik dřevěných soch.
Naše obec se sympozia účastní teprve 2. rokem, loňská socha "Želivka", která byla vytvořená jako symbol přivedení vody do Klínce, bude umístěná v novém parku nad rybníkem v centru obce.
Letošní téma sympozia bylo "Brdy". Pro Klínec vytvořil umělec Josef Šporgy lavičku Karla Čapka. Lavička zůstane u Mateřské školy, protože je vyrobená ze dřeva douglasky, kterou jsme museli na školní zahradě skácet po loňské říjnové vichřici.
Fotografie ze sympozia:

PŘIVADĚČ VODY ÚSPĚŠNĚ ZKOLAUDOVÁN !

19. 7. 2018 proběhla kolaudace přivaděče vody, byly doloženy všechny dokumenty a stavba může byla uvedena do provozu. Dne 20. 7. 2018 byla zahájena dodávka vody ze Želivky.

 

ÚSPĚCH KLÍNECKÉHO TÝMU!

Tým reprezentující obec Klínec byl ve Hvozdnici bezkonkurenčně nejlepší v soutěžních disciplínách a i přes nevydařenou mezihru jsme se umístili na celkovém 2. místě za vítězným týmem Čisovic.

POPLATKY 2018

Poplatky je možné poukázat na účet obce č. 0388079359/0800, v. s. číslo domu nebo v hotovosti do pokladny Obecního úřadu.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ JIŽ POPLATKY ZAPLATILI.

Od 1. 1. 2018 je stanovena cena stočného na 36,11 Kč/m3 včetně DPH. Pro platbu paušální částkou činí stočné 1300,- Kč/os/rok. Výše ostatních poplatků se nemění.

Informace 2018

Stanovení ceny vodného a stočného


Policie ČR,
linka 158 
přímý tel. oddělení Mníšek pod Brdy 725 885 672


MŠ Klínec přijme učitelku

Inzerát učitelka


 


 

 

 


 

20.10.2018

Vetbus

Mobilní veterinární služba

Detail

21.10.2018

Divadélko Elf - Plaváček

Dramatizace klasické pohádky Karla Jaromíra Erbena "Tři zlaté vlasy Děda Vševěda" je určena dětem z mateřských školek i žáčkům prvních a druhých tříd základních škol. Kombinace činohry, animace fázovacích loutek, zpěvu a tance. Komunikace s dětským divákem je nedílnou součástí představení.

Město Dobřichovice

23.10.2018

Sólový pořad Štěpána Raka ke stému výročí vzniku Československa

(délka cca 70-80 min, bez pauzy) "Ve světě kytary jsou špatní kytaristé, dobří kytaristé, excelentní kytaristé a  Štěpán Rak." - John Botton, světoznámý novozélandský hudební kritik. Předprodej vstupenek v Infocentru Dobřichovice bude zahájen 1. října

Město Dobřichovice

25.10.2018

Zločiny osmašedesátého - promítání filmu a debata s pamětníky

hlášení VB, které mělo být skartováno. Setkání a debata s pamětníky události a aktéry filmu i knihy Dagmar Novákovou, Gabrielem Goesselem, Rudolfem Čížkem (autor knihy a námětu filmu), režisérkou Šárkou Maixnerovou. Program bude moderovat Petr Král, redaktor ČRo.

Město Dobřichovice

28.10.2018

Oslava 100 let vzniku samostatného československého státu

13:00 dílny - výroba mávátek (vlakové nádraží) 13:30 kapela Motovidlo (vlakové nádraží) 13:45 slavnostní příjezd vlaku a přivítání prezidenta T.G.Masaryka s doprovodem na nádraží v Dobřichovicích 14:15 průvod městem od nádraží Dobřichovice ulicí 5. května 15:00 kulturní program v dobřichovickém parku

Město Dobřichovice

Kontakty

Adresa
Klínec 138
25210 Mníšek pod Brdy

Tel.: 257730306
E-mail: urad@obecklinec.eu

Datová schránka: fyvank5

Bankovní spojení:
388079359/0800 (Česká spořitelna, a.s.)


Úřední hodiny obecního úřadu Klínec:
Pondělí: 13:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 13:00

Úřední hodiny agenda stavební:
Středa: 17:00 - 20:00

Také: 

  • CzechPoint
  • Ověřování listin a podpisů

Po předchozí telefonické domluvě lze veškerou agendu vyřídit i mimo výše uvedené úřední hodiny.

Tel: 257 730 306, 776 700 346